Αγαπητοί Γονείς,

βρείτε συνημμένo ενδιαφέρον αρχείο με την ομιλία της Betsy Brown Braun για την διαχείριση ενδοοικογενειακών καταστάσεων από εμάς τους γονείς στον καιρό της πανδημίας.

Pandemic parenting handout