Συμμετοχή στις Διαδικτυακές Συναντήσεις μέσω Ms Teams

Όλοι οι γονείς των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Κολλεγίου Ψυχικού θα προστίθενται με πρωτοβουλία του Σχολείου στην σχετική ομάδα του Ms Teams.

Χρησιμοποιήστε τους κωδικούς σας από το “So Simple” και τις οδηγίες που σας αποστέλλονται από το σχολείο, για να εγγραφείτε στο Ms Teams.
Με το δεδομένο ότι εκδίδονται κωδικοί για όλους τους γονείς, όποιος δεν έχει κωδικό (ή χρησιμοποιεί στο so Simple τον κωδικό του ενός γονέα μόνο) μπορεί να τον λάβει στέλνοντας ένα email στο servicedesk@haef.gr.

Η συμμετοχή στις Διαδικτυακές Συναντήσεις(Γενική Συνέλευση, Ημέρα Γονέα, κλπ) μπορεί να γίνεται είτε με εγκατάσταση της εφαρμογής Ms Teams είτε χωρίς, με χρήση της σχετικής διαδικτυακής τοποθεσίας από οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης (Browser).
Λίγες ημέρες πριν την εκάστοτε Διαδικτυακή Συνάντηση θα σας αποστέλλεται σχετικό link για τη συμμετοχή σας σε αυτήν.