Αγαπητοί Γονείς,

βρείτε συνημμένo το pdf αρχείο με τα θέματα που συζητήθηκαν στη ΓΣ στις 25/2/2021.

ΓΣ 25.2.21