Αγαπητοί Γονείς,

βρείτε συνημμένη την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την ταμειακή διαχείριση του Συλλόγου μας, για την περίοδο 6/12/2019 έως 6/12/2020.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ 19-20