Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο για να ενημερωθείτε για τα πεπραγμένα του Δ.Σ. την 2ετία 2017-2019